Spoštovani starši in učenci!

Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu (tj. danes, 19. 3. 2020), a je zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavljeno za nedoločen čas.
Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in bi se učenci na tekmovanje lahko še bolje pripravili,  DMFA omogoča spletno reševanje nalog s preteklih tekmovanj Mednarodni matematični kenguru.
Spletna stran:
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

Dragi tekmovalci, vem, da vam je reševanje tovrstnih nalog v veselje, zato boste posegli po njih. Bodite uspešni!

Nevenka Vešligaj, učiteljica matematike