Tekmovanja v znanju v šol. l. 2022/2023.
Med šolskim letom učenci sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih, pevskih revijah in likovnih natečajih na krajevni, občinski in državni ravni.

Koledar tekmovanj za leto 2022/23: