Tekmovanja v znanju v šol. l. 2021/2022.
Med šolskim letom učenci sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih, pevskih revijah in likovnih natečajih na krajevni, občinski in državni ravni.

Koledar tekmovanj za leto 2021/22:

Datum Področje Vrsta tekmovanja
20. 10. 2021 BIOLOGIJA (PROTEUS) šolsko
9. 11. 2021 SLOVENŠČINA šolsko
11. 11. 2021 ANGLEŠČINA (8. in 9. R) šolsko
16. 11. 2021 GEOGRAFIJA šolsko
18. 11. 2021 NEMŠČINA (8. in 9. R) šolsko
3. 12. 2021 BIOLOGIJA (PROTEUS) državno
7. 12. 2021 ZGODOVINA šolsko
8. 12. 2021 ASTRONOMIJA šolsko
9. 12. 2021 SLOVENŠČINA regijsko
15. 1. 2022 ASTRONOMIJA državno
17. 1. 2021 KEMIJA šolsko
2. 2. 2022 FIZIKA šolsko
16. 2. 2022 ANGLEŠČINA (6. R.) šolsko
17. 2. 2022 ANGLEŠČINA (7. R.) šolsko
24. 3. 2022 ANGLEŠČINA (7. R.) državno
10. 3. 2022 ZGODOVINA državno
16. 3. 2022 ANGLEŠČINA (8. in 9. R) državno
12. 2. 2022 SLOVENŠČINA državno
17. 3. 2022 MATEMATIKA šolsko
23. 3. 2022 NEMŠČINA (8. in 9. R) državno
26. 3. 2021 KEMIJA regijsko
29. 3. 2022 SLOVENŠČINA – MEHURČKI šolsko

 9. 3. 2022

13. 4. 2022

VESELA ŠOLA

šolsko

državno

2. 4. 2022 GEOGRAFIJA državno
12. 4. 2022 ANGLEŠČINA (6. R) državno
14. 4. 2022 FIZIKA področno
23. 4. 2022 MATEMATIKA državno
6. 5. 2022 LOGIČNA POŠAST šolsko
7. 5. 2022 KEMIJA državno

16. 10. 2021 (predvideno)

7. 5. 2022

TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV državno
21. 5. 2022 FIZIKA državno
21. 5. 2022 LOGIČNA POŠAST državno