Šolski sklad aktivno deluje že od leta 2012.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:
– tri predstavnice staršev, ki jih predlaga Svet staršev: Simona Brglez, Vladka Šibal in Andreja Vahen Pevec ter
– štiri predstavnice šole, ki jih predlaga Svet zavoda: Irena Zevnik, Irena Mlakar, Lea Petek in Renata Završnik.

Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada je Simona Brglez.

Izvedenih je bilo že mnogo odmevnih akcij. Z zbranimi sredstvi omogočimo izvedbo dni dejavnosti, udeležbo v šole v naravi druge nadstandardne programe.

Vsi, ki ste pripravljeni finančno pomagati in podpreti razvoj programov naših učencev, lahko svoja sredstva nakažete na
TRR: 01320-6030682371, sklicna št.: 299001-1003-10.