OSNOVNA ŠOLA BLAŽA KOCENA PONIKVA
Ponikva 29 a
3232 PONIKVA

RAVNATELJICA
Andreja Ocvirk
Telefon: 059 696 244
E-pošta: andreja.ocvirk@ponikva.si

TAJNIŠTVO
Selma Cizerl
Telefon: 059 696 240 Faks: 03/746 21 50
E-pošta: tajnistvo@os-ponikva.si ali info@ponikva.si

RAČUNOVODSTVO
Amanda Javornik
Telefon
: 059 696 245
E-pošta: racunovodstvo@ponikva.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Irena Mlakar
Telefon
: 059 696 246

KNJIŽNICA
Tomaž Kurež
Telefon
: 059 696 241

UČBENIŠKI SKLAD
Urška Gorinšek, Renata Završnik