Spanje je dobro,« je rekel, »in knjige so boljše.« (George R. R. Martin)

Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno-izobraževalnega dela.

Je vir informacij in znanja, hkrati pa tudi prostor za druženje in preživljanje prostega časa.

Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in delavcev šole.

Na povezavi Cobiss – knjižnica OŠ Blaža Kocena Ponikva lahko preverite izbor in razpoložljivost knjižničnega gradiva.

Naj se branje začne!

Tomaž Kurež, knjižničar

  • telefon: 059 696 241

  • e-pošta: tomaz.kurez@ponikva.si