NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (npz)

KAJ JE TO?

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

NPZ se opravlja v mesecu maju v tekočem šolskem letu.

ZAKAJ?

Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

IZVEDBA NPZ

6. razred

SLOVENŠČINA 4. maj 2023
MATEMATIKA 8. maj 2023
ANGLEŠČINA 10. maj 2023

 

9. razred

SLOVENŠČINA 4. maj 2023
MATEMATIKA 8. maj 2023
TRETJI PREDMET (letos DKE) 10. maj 2023

 

Več informacij o Nacionalnem preverjanju znanja si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja se nahaja na naslednji povezavi:  https://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/