ODDELEK UČENCI UČENKE SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 11 10 21 Lea Petek Renata Završnik
2. A 10 6 16 Katja Kugonič /
2. B 10 7 17 Urška Gorinšek /
3. A 6 11 17 Irena Zevnik /
4. A 11 12 23 Petra Špur /
5. A 15 6 21 Lea Gosar /
6. A 15 11 26 Tomaž Kurež /
7. A 12 10 22 Ana Posavec Andrej Podgoršek
8. A 8 5 13 Nevenka Vešligaj Marko Golež
8. B 8 7 15 Urška Podčedenšek Roman Ocvirk
9. A 12 12 24 Mateja Bevc Špela Kotnik
Skupaj 118 97 215