PEDAGOŠKI DELAVCI

   
Ime in priimek
 Delo, ki ga opravlja
Elektronski naslov
Andreja Ocvirk ravnateljica
Lea Petek razredni pouk
Petra Špur razredni pouk
Irena Zevnik razredni pouk
Maruša Pečenko razredni pouk
Urška Gorinšek razredni pouk
Saša Tisel Fidler razredni pouk
Lea Gosar razredni pouk, kolesarski izpit, vodja ŠVN 5
Nevenka Vešligaj matematika
Mateja Bevc geografija, zgodovina, DKE, RAP
Franja Prezelj slovenščina
Urška Podčedenšek angleščina, DKE, RAP
Helena Gornjak razredni pouk, 2. učiteljica v 1. r, RAP, JV
Ana Posavec naravoslovje, biologija, kemija, OPB, RAP
Marko Golež glasbena umetnost, zbor
Irena Mlakar šolska svetovalka, soc. ped.
Katja Zatler angleščina, OPB
Špela Kotnik likovna umetnost
Andrej Podgoršek šport, RAP
Renata Završnik pedagoginja, OPB
Rok Gradišnik šport, OPB, RAP
Tomaž Kurež knjižnica, slovenščina
Ema Zalokar razredni pouk, OPB
Monika Vivod OPB
Maja Strašek OPB
     

DOPOLNJUJEJO OBVEZO

   
Ksenja Aškerc specialna pedagoginja (iz OŠ Glazija)
Marija Klančar nemščina (iz OŠ Dramlje)
Roman Ocvirk fizika, tehnika in tehnologija (1.gim. Celje)
Uroš Turnšek računalnikar (iz OŠ Slivnica pri Celju)
     

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI NA ŠOLI

Selma Cizerl tajništvo, računovodstvo
Amanda Javornik tajništvo, računovodstvo
Majda Benčina kuharica  
Karmen Kadenšek kuharica  
Marija Kolar kuhinjska pomočnica  
Anja Korošec kuhinjska pomočnica  
Tjaša Žnidar kuhinjska pomočnica (nadomeščanje)  
Maksimiljan Korošec hišnik  
Gabrijela Dobnik čistilka  
Janja Kajba čistilka  
Bernarda Bračko čistilka  
Nermina Muratović čistilka (nadomeščanje)  
Irena Verdinek čistilka in kuhinjska pomočnica