PEDAGOŠKI DELAVCI

   
Ime in priimek
 Delo, ki ga opravlja
Elektronski naslov
Andreja Ocvirk ravnateljica andreja.ocvirk@ponikva.si
Lea Petek razredni pouk lea.petek@ponikva.si
Petra Špur razredni pouk petra.spur@ponikva.si
Irena Zevnik razredni pouk irena.zevnik@ponikva.si
Maruša Pečenko razredni pouk marusa.pecenko@ponikva.si
Urška Gorinšek razredni pouk urska.gorinsek@ponikva.si
Saša Tisel Fidler razredni pouk sasa.tisel@ponikva.si
Lea Gosar razredni pouk, kolesarski izpit, vodja ŠVN 5 lea.gosar@ponikva.si
Nevenka Vešligaj matematika nevenka.vesligaj@ponikva.si
Mateja Bevc geografija, zgodovina, DKE, RAP mateja.bevc@ponikva.si
Franja Prezelj slovenščina franja.prezelj@ponikva.si
Urška Podčedenšek angleščina, DKE, RAP urska.podcedensek@ponikva.si
Helena Gornjak razredni pouk, 2. učiteljica v 1. r, RAP, JV helena.gornjak@ponikva.si
Ana Posavec naravoslovje, biologija, kemija, OPB, RAP ana.posavec@ponikva.si
Marko Golež glasbena umetnost, zbor marko.golez@ponikva.si
Irena Mlakar šolska svetovalka, soc. ped. irena.mlakar@ponikva.si
Katja Zatler angleščina, OPB katja.zatler@ponikva.si
Špela Kotnik likovna umetnost spela.kotnik@ponikva.si
Andrej Podgoršek šport, RAP andrej.podgorsek@ponikva.si
Renata Završnik pedagoginja, OPB renata.zavrsnik@ponikva.si
Rok Gradišnik šport, OPB, RAP rok.gradisnik@ponikva.si
Tomaž Kurež knjižnica, slovenščina tomaz.kurez@ponikva.si
Ema Zalokar razredni pouk, OPB ema.zalokar@ponikva.si
Monika Vivod OPB monika.vivod@ponikva.si
Maja Strašek OPB maja.strasek@ponikva.si
     

DOPOLNJUJEJO OBVEZO

   
Ksenja Aškerc specialna pedagoginja (iz OŠ Glazija) ksenja.askerc@ponikva.si
Marija Klančar nemščina (iz OŠ Dramlje) marija.klancar@ponikva.si
Roman Ocvirk fizika, tehnika in tehnologija (1.gim. Celje) roman.ocvirk@ponikva.si
Uroš Turnšek računalnikar (iz OŠ Slivnica pri Celju) uros.turnsek@ponikva.si
     

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI NA ŠOLI

Selma Cizerl tajništvo, računovodstvo selma.cizerl@ponikva.si
Amanda Javornik tajništvo, računovodstvo racunovodstvo@ponikva.si
Majda Benčina kuharica  
Karmen Kadenšek kuharica  
Marija Kolar kuhinjska pomočnica  
Anja Korošec kuhinjska pomočnica  
Tjaša Žnidar kuhinjska pomočnica (nadomeščanje)  
Maksimiljan Korošec hišnik  
Gabrijela Dobnik čistilka  
Janja Kajba čistilka  
Bernarda Bračko čistilka  
Nermina Muratović čistilka (nadomeščanje)  
Irena Verdinek čistilka in kuhinjska pomočnica