Osnovna šola Blaža Kocena zadovoljuje s svojo dejavnostjo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Dobovec pri Ponikvi, Dolga Gora, Hotunje, Lutrje, Okrog, Ostrožno pri Ponikvi, hišne št. 1 – 40 in 42, Podgaj, Ponikva, Ponkvica, Slatina pri Ponikvi, Srževica, Uniše, Zagaj pri Ponikvi in Zgornje Selce.