V skladu s šolskim koledarjem bo potekalo Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred po naslednjem urniku:

Sreda, 4.5.2022: NPZ Slovenščina za 6. in 9.r.

Petek, 6.5.2022NPZ Matematika za 6. in 9.r. 

Torek, 10.5.2022: NPZ Angleščina za 6.r. in NPZ Geografija za 9.r.

Učenci pridejo v šolo najkasneje do 8.00. S pisanjem NPZ -jev pričnemo ob 8.30. uri. O poteku, pripomočkih in načinu preverjanja so bili učenci obveščeni pri pouku. 

Dodajamo še navodila za starše, ki so splošno dostopna na strani Državnega izpitnega centra:

Info 21_SLO (1) in koledar s pomembnimi datumi: navodila_koledar_NPZ_2021-22

V spodnjem dopisu pa imate združene vse informacije ter podatke o vpogledih v rezultate. 

NPZ 2022- obvestilo pred izvedbo (1)

Seznanitev učencev z rezultati NPZ 2022- 9.r

Seznanitev učencev z rezultati NPZ 20212- 6.r

Lep pozdrav.

Andreja Ocvirk, ravnateljica