Dragi učenci, spoštovani starši,

še obvestilo o zadnjem dnevu v šolskem letu 2017/18.

Zadnji šolski dan