Spoštovani!

Ker vam nisem mogla osebno na skupnem roditeljskem sestanku predstaviti spremembe, ki jo načrtujemo pri prevzemu otrok, vam zaradi nejasnosti in nepotrebnih skrbi pišem tukaj.

O tej spremembi smo razmišljali že v času vključitve v poskus RAP (razširjen program – spremembe podaljšanega bivanja). Vsi skupaj smo ugotavljali, da je nenehno odhajanje otrok vsakih 5 minut moteče in onemogoča izvajanje organiziranih dejavnosti in vsebin.

Ker je sedaj zaradi ukrepov še nastal problem obveščanja o prihodu staršev smo se odločili, da poskusimo ta način. Potrebno bo nekaj prilagajanja, a prepričana sem, da to ne bi smel biti večji problem, saj že sedaj veste kdaj okvirno prihajate po otroke. Ko se bo urnik ustalil, boste kot vsako leto prejeli še dodatne prijavnice na podaljšano bivanje, kjer označite ure odhodov po dnevih. Če se bodo zgodile izredne situacije, ki so življenjske, jih bomo razumeli in se pogovarjali. Razmišljali smo tudi o zimskem času, ko bo obveščanje preko učilnice, ki ima igrala proti ploščadi, onemogočeno.

Po otroke bi prihajali ob naslednjih urah:
12.30 – za otroke, ki končajo pouk ob 12.00 in so samo na kosilu in za tiste, ki odidejo na avtobus smer Dolga Gora

13.00 – za učence, ki imajo kosilo ali dejavnosti do 13.00 in za učence, ki odidejo na avtobus smer Srževica/Okrog

14.00 – za učence, ki imajo dejavnosti do 14.00 (različne interesne dejavnosti in Rap) in za učence ki odidejo na avtobus smer Dolga Gora

15.00 – 16.00 kadarkoli (ker ostane manjše število otrok)

Če se bo pokazalo, da nastane gneča ob določenih urah, bomo dodali vmesne termine.

S tem želimo tudi vam omogočiti, da na otroke ne čakate predolgo, ko jih iščemo po skupinah. V določenem obdobju so zaradi delitev deljeni v 5 učilnic. Prav tako imate tudi starši službene obveznosti in veste natančno ob katerih urah lahko pridete in se to verjetno ne spreminja dnevno. Mnoge šole imajo na vratih javne delavce, ki otrok ne poznajo, ali pa je čakanje pred šolo dolgotrajno. Preverili smo mnogo variant in ta je smiselna iz več vidikov. Vem, da se boste trudili razumeti in prilagoditi.

Vsak začetek šolskega leta je naporen, letošnji pa je zaradi mnogih prilagajanj in dodatnih sprememb morda še bolj. Lepo vas pozdravljam in želim mirne dni.

Andreja Ocvirk