Namen obiska na Irskem, ki smo se ga udeležile 4 strokovne delavke, je bil obiskati osnovno šolo v Dundalku, kjer je pouk namenjen učencem od 4. do 12. leta starosti. Obiskale smo tudi šolo v Crossmaglenu, ki je bila naša partnerica v preteklosti. Zelo prijazno so nas sprejeli in omogočili ogled pouka v vseh razredih. Opaziti je bilo veliko sproščenosti, prisrčnosti, pozitivne povezanosti med učenci, učitelji in ravnateljem. Učilnice so bile odlično opremljene z IKT opremo, kar tudi učinkovito uporabljajo. Učni proces ni potekal frontalno, temveč je ves čas s pogovorom vključeval vse učence. Učenci imajo veliko preprostih didaktičnih pripomočkov in stenskih slik, ki so jim v pomoč pri pouku. Veliko je tudi gibanja, petja in ročnega ustvarjanja. Na šoli smo opazili nekaj otrok iz drugih držav, ki so se odlično vključili. Opazi se velika povezanost z domačim krajem in raznimi društvi, predvsem z nogometnim klubom. Zelo so narodno zavedni in ponosni na svoj narod, poreklo in njihovo zgodovino. Zato pri pouku redno vključujejo teme kulturne in naravne dediščine, ki je zelo bogata. To smo imele z različnimi ogledi možnost videti (QUEENS COLLEGE v Belfastu, starokrščanska svetišča,..).

Takšni obiski omogočajo vpogled v organizacijo in način dela pedagoškega procesa drugih šol v Evropi. Druženje z učitelji v šoli in izven pouka pa daje možnost doživeti njihov način življenja in mišljenja. Marsikatero dobro izkušnjo je kasneje možno uporabiti doma pri našem delu. Irska nam bo ostala v spominu zaradi njihove preprostosti, veselja do življenja, srčnosti, močne narodne zavesti in ponosa ter seveda zaradi naravnih lepot in kulturnih znamenitosti.