Prvi teden v oktobru smo gostili 21 ravnateljev s Češke, natančneje z južnega dela Moravske, ki so kar nekaj dni preživeli v naši okolici. Ker že vrsto leto, preko evropskih projektov, uspešno sodelujemo z osnovno šolo v Kunovicah in ravnateljem Marekom Tvrdonom, so nas prosili za ogled šole in predstavitev našega dela. Na šoli smo jim pripravili kratek glasbeni sprejem. V imenu občine Šentjur jih je pozdravila tudi gospa Judita Methans Šarlah. Nato so si ogledali šolo in pouk s sodobnimi načini dela. Navdušeni so bili nad pogoji, hrano, telovadnico, lepoto Ponikve in še čem. Obiskali so tudi OŠ Hruševec s katero sodelujemo v projektu Inovativna pedagogika 1:1. Tudi tam jih je ravnatelj Robert Gajšek s sodelavci toplo sprejel. Predstavili so jim projekte, v katere so vključeni  in sodobne pristope, ki jih uporabljajo. Povezali smo se tudi z OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani, kjer so za goste pripravili imeniten kulturni program, ogled oddelkov 1. razredov in predstavitev Ljubljane. Predstavitev šolskega sistema in šole jim je pripravila ravnateljica Dobrila Lazović.
Ponosni smo, da so si izbrali našo šolo za destinacijo strokovne ekskurzije. Veseli nas povezovanje, sodelovanje, odkrivanje razlik in podobnosti ter skupno gledanje v prihodnost.

Galerija slik
Andreja Ocvirk, ravnateljica