LDN 2021-22, potrjen 28.9.2021

Higienski načrt za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe, šolsko leto 2020-21 – DOPOLNJENA, 30.8.2020

Splošni ukrepi ob ponovnem pričetku šolanja, 18.5.2020.doc

Odlok o ustanovitvi

Pravila šolskega sklada

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti

Vzgojni načrt

Načrt varnih šolskih poti

Kriteriji – sprejem pri županu

Kriteriji za “Naj učenko-učenca”

Pravila šolskega reda

Cenik-prehrane_OŠ-Blaža-Kocena-2021_2022