Publikacija 2023-24

LDN OŠ BK Ponikva 2022-23, sprejet 22.9.2022 1

Higienski načrt za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe, šolsko leto 2020-21 – DOPOLNJENA, 30.8.2020

Splošni ukrepi ob ponovnem pričetku šolanja, 18.5.2020.doc

Odlok o ustanovitvi

Pravila šolskega sklada

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti

Vzgojni načrt

Načrt varnih šolskih poti

Kriteriji za sprejem pri županu, oktober 2022

Pravila šolskega reda

Cenik prehrane od 1.10.2022