V letošnjem šolskem letu smo z učenci 4.b razreda sodelovali na Tednih vseživljenjskega učenja, v organizaciji Andragoškega centra Slovenije v sodelovanju z Ljudsko univerzo Šentjur.

V sklopu projekta se je odvilo 5 manjših dogodkov z naslovi: 

  • Skupaj spoznavajmo naravo  – učenci so pripravili in izvedli predstavitve različnih živih bitij iz kraljestev gliv, živali in rastlin, ob predstavitvah smo jih spoznavali, se pogovarjali in učili;
  • Ustvarjajmo z roko v roki – s pomočjo likovnih tehnik so se učenci urili v spretnostih sodelovanja, sobivanja, potrpežljivosti in prilagajanja, pogajanja ter dogovora, ustvarjali so na večji skupen format in stremeli k skupnemu likovnemu izdelku;
  • Naj bo lep ta naš svet –  po ogledu posnetkov o podnebnih spremembah in onesnaževanju okolja, ki ga prinaša današnji način življenja, so učenci razmišljali in zapisali kako lahko vsak zase pomaga ohraniti naš planet; 
  • Gibam se in se zabavam – z učenci smo izkoristili in malce podaljšali gibalni odmor za zdrav način življenja; priredili smo si dirko z baloni in se ob tem neizmerno zabavali;
  • Berem, bereva, beremo – dogodek smo v celoti posvetili branju in ob obravnavanju književnosti urili tehnike branja; najprej sem izbrano književno delo prebrala jaz, nato so ga brali vsak zase in na koncu še drug drugemu; po branju so se preizkusili tudi v literarnem poustvarjanju in sami poskušali napisati zabavno, neobičajno pravljico. 

Nekaj foto utrinkov iz opisanih dogodkov si lahko ogledate v galeriji spodaj. 

Učenje je na ta način postalo drugačno, razgibano in spoznali smo, da je lahko učenje tudi zabavno. 

 

Saša Tisel Fidler