Juhu počitnice so tu!

Vse učence in starše, ki niso uspeli prevzeti spričevala na zadnji šolski dan obveščamo, da pravilnik o šolskem koledarju pravi takole:
“Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”

Vsem učencem želim lepe, zdrave, varne, vesele in zadovoljne poletne počitnice!
Nasvidenje do jeseni.

Andreja Ocvirk, ravnateljica