V sredo, 15. aprila 2020, smo v osmem razredu izvedli tehniški dan iz vsebin matematike, tehnike in fizike. Na matematičnem področju so se učenci ukvarjali z raziskavo o medsebojni povezanosti premera kroga in njegovega obsega. V ta namen so se odpravili v gozd, kjer so na različnih drevesnih deblih opravili meritve obsega in naredili oceno premera. Bolj točno odvisnost pa so spoznali ob nanašanju premera po obodu štora. Nakar so na štoru opravili še meritev obeh količin in izračunali njun količnik. S pomočjo spleta so nato spoznali, da je količnik iracionalno število poimenovano z grško črko pi. Raziskali so tudi zgodovino izračunavanja približka tega števila. Učenci so ob raziskavi prišli do točnih in zanimih ugotovitev. Pokazali so svojo ustvarjalnot in sposobnost raziskovanja tako v naravi kot na spletu. Iz izčrpno zapisanih zgodovinskih dejstev pa je bilo moč razbrati njihovo vedoželjnost.

Nevenka Vešligaj, učiteljica matematike