Vlada RS je leto 2021 razglasila za leto Josipa Ipavca. Ob stoletnici smrti zdravnika in skladatelja Josipa Ipavca bo v občini Šentjur potekalo veliko dogodkov in projektov. Na naši šoli smo se pridružili šolam občine Šentjur pri izdelavi lutke iz Ipavčevega baleta Možiček. K izdelavi je pristopilo sedem učencev osmega in devetega razreda. Liza Kaisersberger, Larisa Špur, Gašper Otorepec, Ula Zabukovšek, Neža Potočnik, Lana Dečman in Patricija Arzenak so ustvarili prave umetnine, ki že krasijo našo osnovno šolo in okna Ipavčeve hiše v Šentjurju.