Ministrica je izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2020/21.

Ker letošnja generacija 9. r. ni pisala nacionalne preizkuse znanja, se v primeru, da če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade OŠ, izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9.r.  pri predmetih slovenščina, matematika in tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko pridobijo največ 45 točk.
Dodajam še celotno okrožnico. Vsem učencem 9.r. želim, da najprej čimbolj uspešno zaključijo 9.r. in se nato prav vsi vpišejo v željene srednješolske programe.

10075_Okrožnica v zvezi z novimi merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa