Spoštovani starši!
Ta teden: od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020 smo ODPRLI PRIJAVE za obvezne izbirne predmete (bodoči 7.8. in 9.r.) ter neobvezne izbirne predmete (bodoči 4. 5. in 6.r.).

Prijave potekajo ELEKTRONSKO preko eAsistenta (tudi če imate osnovni paket). NUJNO TO UREDITE TA TEDEN. Več navodil je v posameznih opisih.

Učenci 2. triade – 4.5. in 6.r. LAHKO izberejo te predmete, so NEOBVEZNI (največ 2 uri tedensko).
Učenci 3. triade – 7. 8. in 9.r. MORAJO izbrati 2 URI tedensko, lahko pa tudi 3. Če obiskujejo glasbeno šolo, so lahko obiskovanja teh predmetov oproščeni.

Za lažje odločanje vam tukaj objavljamo opise posameznih izbirnih predmetov. V tretji triadi ponujamo 2 NOVA predmeta iz naravoslovja in sicer: Elektrotehnika za 8. in 9.r. ter Organizmi v naravi in umetnem okolju za 7. 8. in 9.r.

IZBIRNI PREDMETI 2020-21 (obvezni)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020-21 (4.5.6.r)

Pogovorite se z vašimi otroki in v roku IZRAZITE ŽELJO. Od vas bo odvisno kaj bomo izvajali. O dokončnem izboru vas bomo še enkrat obvestili.

Lep pozdrav, Andreja Ocvirk