Informativni dnevi, ki so načrtovani 11. in 12.2.2022 bodo izvedeni na virtualen način oziroma s spletno predstavitvijo srednjih šol in dijaških domov.

V dani situaciji je ta način edini možen.

Učenci 9.r. in starši lahko več podatkov najdete v okrožnici, ki jo objavljamo tukaj:
13684_OKROZNICA_informativni dnevi

Dodajamo še SEZNAM SREDNJIH ŠOL ki vsebuje ključne podatke glede izvedbe informativnega dne po šolah in seznam dijaških domov.

Kot pretekla leta bo z učenci in vami bo sodelovala tudi svetovalna delavka, gospa Irena Mlakar.

Dobre odločitve in uspešen vpis v srednje šole vam želim,

Andreja Ocvirk