V času od 25. 9. 2022 do 1. 10. 2022 so ravnateljica, Andreja Ocvirk, ter učiteljici Ana Posavec in Petra Špur v okviru projekta Erasmus+ obiskale Osnovno šolo Brodarica na Hrvaškem z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem s kolegi, strokovnjaki in drugimi strokovnimi delavci pri vsakodnevnem delu. Učiteljice so prisostvovale pri pouku, opazovale in primerjale šolske prakse ter s tem pridobivale znanja, izkušnje in ideje, s katerimi so po končani mobilnosti obogatile pouk na naši šoli.