Spoštovani starši.
Želimo vas spomniti, da imamo v skladu z letnim delovnim načrtom v soboto, 14.3.2020, delovni dan. Izvedli bomo tradicionalni Kocenov pohod, ki ga učitelji popestrijo z učnimi vsebinami. Nadomeščamo 24.12.2019, ki je bil za nas prost dan.

Z dejavnostmi pričnemo ob 8.30 in zaključimo ob 12.00.
Temu je prilagojen tudi vozni red avtobusov.
Vabilo še objavimo.