Kultuni dan je v snegu bil,

Prešeren ploskal bi, ak’ bil bi živ!

Ivan se je sam’ smehljal,

ko zbor nam pesmi je igral!

B’lo je kave, črk in citer,

končalo se je dokaj hitr’.

Galerijo si oglej,

mnenje svoje nam povej!

___

                                                               (povzeto po nekem neznancu)