Šolsko tekmovanje v znanju angleščine za 6. razred je potekalo 14. decembra 2022 in se ga je udeležilo sedem šestošolcev. Tekmovanje je bilo letos organizirano drugič, naloge na šolski ravni pa so bile vsebinsko vezane na temo Food- eat to live, not live to eat.

Tekmovanje ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa pokriva izbrana področja, s poudarkom na bralnem razumevanju, slušnem razumevanju, rabi jezika ter pisanju in uporabi lastnih idej in domišljije.

Bronasto priznanje so lahko osvojili le učenci, ki so se hkrati uvrstili na državno raven tekmovanja, kar je uspelo Anžetu Kramariču. Tudi drugi šestošolci so pokazali visoko raven znanja angleškega jezika vendar se žal niso uvstili na državno tekmnovanje.

Državno tekmovanje bo potekalo 21. februarja 2023 in bo vezano na temo Food- tell me what you eat and I’ll tell you who you are.

Vsem iskreno čestitam!

Mentorica: Katja Zatler