Pred prvomajskimi počitnicami sem vas spomnila na to, kako smo se mi pripravljali na letošnji Otroški parlament in vas pozvala k razpravi, ki jo je pripravila Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Skupaj z vami – mladimi parlamentarci je bila razprava 30. nacionalnega Otroškega parlamenta preseljena na splet. Z njo se je uspešno zaključil tokrat virtualni 30. Nacionalni Otroški parlament. Z udeležbo so bili zadovoljni, še posebej z vašimi razmišljanji. Mnenja so bila vsebinska, konstruktivna in resna. Glavni poudarki so bili naslednji:

  • Želimo si poklica, v katerem bomo uživali in ga radi opravljali, hkrati pa bomo zanj dostojno plačani.
  • Pri odločitvi za poklic moraš najprej poslušati sebe. Starši naj bodo svetovalci, ki nas pri odločitvah usmerjajo in podpirajo.
  • Velik vpliv na izbor poklica imajo mediji, vendar ti predstavljajo le nekatere prednosti izbranih poklicev kot sta denar in slava.
  • Šole bi morale bolj spodbujati našo ustvarjalnost, izvirnost, kreativnost ter praktičnost.
  • Priprava na opravljanje želenega poklica vsebuje tudi ovire, ki jih moraš premagati. Vsaka premagana ovira te utrdi in ti da novo izkušnjo.
  • Potrebna bodo znanja na več področjih. Poklici prihodnosti se bodo spreminjali. Pripravljeni moramo biti na vseživljenjsko učenje. Velik vpliv na poklice prihodnosti bo imela tehnologija, ki pa ne bo smela prevladati.
  • Od posameznika je odvisno, kakšno pot do poklica si bo izbral. Izobrazba je pomemben del poti, prav tako pa so pomembne tudi izkušnje. – Naš izobraževalni sistem ponuja veliko možnosti.
  • Veliko pozitivnega vidimo v tem, da bi delali v tujini (boljše delovne razmere, višja plačila). Sicer nas pa skrbi diskriminacija (da si kot tujec preobremenjen z delom, nizko plačilo).
  • Z veliko možnostmi študija in zaposlovanja izven Slovenije se pojavlja tudi večja konkurenca, ki se je moramo lotiti z izobrazbo, znanjem in izkušnjami. Zaposljivost zunaj Slovenije je morda večja, vendar ne smemo biti zaslepljeni le z zaslužkom. Misliti moramo tudi drug na drugega, kar nam kaže tudi zdajšnja situacija.

 

Več o Otroškem parlamentu si lahko ogledate na sledeči povezavi:

https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/

Irena Mlakar, mentorica šolske skupnosti učencev