Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Irena Mlakar

Letovanje v Zambratiji in Kranjski Gori

Letos se boste lahko starši in otroci ponovno razveselili, saj se lahko naši učenci prijavijo na letovanje v ZAMBRATIJI in KRANJSKI GORI. Mnogi učenci so prijavnice želeli že danes. V priponki je podrobno obvestilo in prijava. Če si še kdo želi tovrstnih počitnic, si lahko prijavnico natisne, jo reši in jo do 21. 5. 2021 odda šolski svetovalki Ireni Mlakar.

Obvestilo: https://drive.google.com/file/d/1mOgXPwEr-2KNZ0ku5hFw6DuhdFRl-zED/view?usp=sharing

Prijavnica: https://drive.google.com/file/d/1zmV64SHXV1num6xz6aCgHTg_KDviInAS/view?usp=sharing

Irena Mlakar, šolska svetovalka

Vpis v prvi razred

Na OŠ Blaža Kocena Ponikva bo vpis novincev potekal od 9. do 12. februarja 2021.
Starši so bili o datumu in uri vpisa (za svojega otroka) obveščeni pisno. Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki na tel.: 040 834 338 (Irena Mlakar).

Letovanje v Zambratiji in Kranjski Gori

 

Gotovo se boste starši in otroci razveselili, da se lahko naši učenci tudi letos prijavijo na letovanje v ZAMBRATIJI in KRANJSKI GORI. Mnogi učenci so prijavnice želeli že danes.  V priponki je podrobno obvestilo in prijava. Če si še kdo želi tovrstnih počitnic, si lahko prijavnico natisne, jo reši in jo do 11. 6. 2020 odda šolski svetovalki Ireni Mlakar.

Obvestilo: LETOVANJE 2020 – obvestilo

Prijavnica: PRIJAVNICA

Irena Mlakar, šolska svetovalka

INFORMACIJA O STANJU PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Spoštovani starši in devetošolci. Pretekli teden je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo stanje prijav  izpis25052020124240  za vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021. Dokument sem pregledala in na šole kjer ste se prijavili osebno poklicala, da so mi sporočili na katerem mestu ste. Ugotovila sem, da ste nekateri varno v prvem krogu, drugi pa ne.

V prihodnjem tednu bom vse učence in starše, ki bodo morali prijavo prenesti osebno poklicala.

Irena Mlakar, šolska svetovalka

Zaključek 30. nacionalnega Otroškega parlamenta – Moja poklicna prihodnost

Pred prvomajskimi počitnicami sem vas spomnila na to, kako smo se mi pripravljali na letošnji Otroški parlament in vas pozvala k razpravi, ki jo je pripravila Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Skupaj z vami – mladimi parlamentarci je bila razprava 30. nacionalnega Otroškega parlamenta preseljena na splet. Z njo se je uspešno zaključil tokrat virtualni 30. Nacionalni Otroški parlament. Z udeležbo so bili zadovoljni, še posebej z vašimi razmišljanji. Mnenja so bila vsebinska, konstruktivna in resna. Glavni poudarki so bili naslednji:

  • Želimo si poklica, v katerem bomo uživali in ga radi opravljali, hkrati pa bomo zanj dostojno plačani.
  • Pri odločitvi za poklic moraš najprej poslušati sebe. Starši naj bodo svetovalci, ki nas pri odločitvah usmerjajo in podpirajo.
  • Velik vpliv na izbor poklica imajo mediji, vendar ti predstavljajo le nekatere prednosti izbranih poklicev kot sta denar in slava.
  • Šole bi morale bolj spodbujati našo ustvarjalnost, izvirnost, kreativnost ter praktičnost.
  • Priprava na opravljanje želenega poklica vsebuje tudi ovire, ki jih moraš premagati. Vsaka premagana ovira te utrdi in ti da novo izkušnjo.
  • Potrebna bodo znanja na več področjih. Poklici prihodnosti se bodo spreminjali. Pripravljeni moramo biti na vseživljenjsko učenje. Velik vpliv na poklice prihodnosti bo imela tehnologija, ki pa ne bo smela prevladati.
  • Od posameznika je odvisno, kakšno pot do poklica si bo izbral. Izobrazba je pomemben del poti, prav tako pa so pomembne tudi izkušnje. – Naš izobraževalni sistem ponuja veliko možnosti.
  • Veliko pozitivnega vidimo v tem, da bi delali v tujini (boljše delovne razmere, višja plačila). Sicer nas pa skrbi diskriminacija (da si kot tujec preobremenjen z delom, nizko plačilo).
  • Z veliko možnostmi študija in zaposlovanja izven Slovenije se pojavlja tudi večja konkurenca, ki se je moramo lotiti z izobrazbo, znanjem in izkušnjami. Zaposljivost zunaj Slovenije je morda večja, vendar ne smemo biti zaslepljeni le z zaslužkom. Misliti moramo tudi drug na drugega, kar nam kaže tudi zdajšnja situacija.

 

Več o Otroškem parlamentu si lahko ogledate na sledeči povezavi:

https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/

Irena Mlakar, mentorica šolske skupnosti učencev

 

Šolska skupnost, otroški parlament ¨Moja poklicna prihodnost¨

Zaradi nastale situacije bo letos otroški parlament izveden drugače. Možnost za izvedbo le-tega je ob koncu šolskega leta ali septembra. Učenci, mladi parlamentarci imate možnost razprav na temo Moja poklicna prihodnost, s štirimi podtemami:

                                            Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine;

                                            Poti do mojega poklica;

                                            Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti;

                                           Slovenija, Evropa, svet pozitivno, negativno, zanimivo.

Izhodišča za razprave najdete na spletni platformi https://opin.me/sl/ , ki je »odprta« do četrtka, 30. 4. 2020. Mladi parlamentarci se lahko v tem času registrirate in oddate svoje mnenje, komentar. Registracija poteka z Google ali Facebook računom in obvezno uporabo nadimka (username oz. »nick-name«).

       

Naši učenci in mladi parlamentarci ste bili, na tem področju, že v šoli zelo aktivni. V prvi triadi ste risali na temo ¨Kaj bom, ko odrastem¨. V drugi triadi ste razmišljali o ¨Poklicih prihodnosti¨. V tretji triadi pa ste izvedli anketo vezano na življenjsko, poklicno pot ¨Karierno orientacijo¨. Prilagam sliki za osvežitev spomina in raziskavo. Pri urejanju in dokončanju raziskave se je, letos že drugič, izkazal naš vesten osmošolec Domen Senker, iskreno se mu zahvaljujem.

                             

Rezultate raziskave si lahko ogledate na sledeči povezavi Šolska skupnost DOMEN

Irena Mlakar, mentorica šolske skupnosti

Vpis v 1. razred OŠ Blaža Kocena Ponikva za šolsko leto 2020/2021

Na OŠ Blaža Kocena Ponikva bo vpis novincev potekal

od 10. do 14. februarja 2020.
Starši bodo o datumu in uri vpisa (za svojega otroka) obveščeni pisno.

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki

na tel.: 059-696-246 (Irena Mlakar).

Sprejem prvošolcev v Šolsko skupnost učencev

Pred tremi meseci so prvošolčki prvič prestopili prag naše šole in zaslišali šolski zvonec.        V petek, 6. 12. 2019, so jih medse sprejeli starejši učenci, člani Šolske skupnosti učencev. Pripravili so jim kratek program in naloge, ki so jih vsi uspešno rešili. Oddali so svoje prstne odtise in dobili majhne nagrade (medvedke).

Starejši učenci so jim povedali, da ne bo vedno lahko in da bo v šolsko delo potrebno vložiti veliko truda. Vseeno pa se bodo lahko s prijatelji in učiteljicami zabavali, se naučili veliko novega. Najpomembnejše sporočilo je bilo: » Če boste kdaj potrebovali pomoč ali nasvet, se lahko brez skrbi obrnete na nas. Želimo vam prijetno šolsko leto!«

Več utrinkov iz dogodka si lahko ogledate v galeriji.

Mentorica Šolske skupnosti učencev: Irena Mlakar

Tržnica poklicev

Bliža se tradicionalna prireditev »Tržnica poklicev«, ki jo organiziramo svetovalne delavke iz osnovnih šol v naši občini. Izkušnje kažejo, da je tovrstna predstavitev srednjih šol in ostalih sodelujočih mnogim mladim pomagala pri odločitvi kam naprej.

Iskreno ste vabljeni učenci in starši sedmih, osmih, predvsem pa devetih razredov.

Irena Mlakar, mentorica poklicne orientacije

8. razred na obisku v Šolskem centru Celje

V četrtek, 18. 4. 2019 so učenci osmega razreda doživeli poseben dan. S šolsko svetovalko in razredničarko so se odpravili v Celje, kjer so z eno nogo za trenutek stopili v lastno prihodnost. Od zunaj so si ogledali vse Celjske srednje šole, ter spoznali izobraževalne programe, ki jih te šole ponujajo.

Podrobneje so se seznanili s Šolskim centrom Celje in njegovimi petimi srednjimi šolami. Tu so jim pripravili zanimive delavnice, ki so na učencih pustile prijetne vtise.

Šolska svetovalka Irena Mlakar in razredničarka Franja Prezelj