Oddelki

ODDELEK
UČENCI
UČENKE
SKUPAJ
RAZREDNIK 
1. A 10 6 16 Branka Zabukovšek,
Renata Završnik
1. B 10 7 17 Lea Petek
Lea Gosar
2. A  6 11 17 Urška Gorinšek
3. A
11 11 22 Irena Zevnik
4. A
15 6 21 Petra Špur
5. A 15 11 26 Barbara Trbovc
6. A 12 10 22 Tomaž Kurež
Ana Posavec
7. A
8 5 13 Nevenka Vešligaj
Marko Golež
7. B 8 7 15 Urška Podčedenšek
Roman Ocvirk
8. A
12 12 24 Mateja Bevc
Mitja Rozman
9. A
12 8 18 Katja Zatler
Andrej Podgoršek
Skupaj
119
94
213