Oddelki

ODDELEK
UČENCI
UČENKE
SKUPAJ
RAZREDNIK 
1. A 6 11 17 Branka Zabukovšek,
Renata Završnik
2. A 11 11 22 Lea Petek
3. A
15 7 22 Irena Zevnik
4. A
15 11 26 Petra Špur
5. A 11 11 22 Barbara Trbovc
6. A 8 5 13 Tomaž Kurež
6. B
8 7 15 Urška Gorinšek
Roman Ocvirk
7. A 12 12 24 Mateja Bevc
Marko Golež
8. A
12 8 20 Katja Zatler
Špela Kotnik
9. A
14 4 18 Franja Prezelj
Nevenka Vešligaj
Skupaj
112
87
199