Tekmovanja

Tekmovanja v znanju v šol. l. 2019/2020.
Med šolskim letom učenci sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih, pevskih revijah in likovnih natečajih na krajevni, občinski in državni ravni.

Koledar tekmovanj 2019/20

7.10. -18.10.19 Hitro in zanesljivo računanje – 1. krog šolsko
11. 10. 2019 SLADKORNA BOLEZEN šolsko
16. 10. 2019 BIOLOGIJA (PROTEUS) šolsko
21. 10. 2019 ANGLEŠČINA (8. R.) šolsko
4. 11.-15.11. 2019 Hitro in zanesljivo računanje – 2. krog šolsko
12. 11. 2019 SLOVENŠČINA šolsko
14. 11. 2019 ANGLEŠČINA (9. R.) šolsko
16. 11. 2019 SLADKORNA BOLEZEN državno
25. 11. 2019 ANGLEŠČINA (8. R.) državno
29. 11. 2019 BIOLOGIJA (PROTEUS) državno
2. 12.-13.12.19 Hitro in zanesljivo računanje – 3. krog šolsko
3. 12. 2019 ZGODOVINA šolsko
5. 12. 2019 ASTRONOMIJA šolsko
9. 1. 2020 SLOVENŠČINA regijsko
11. 1. 2020 ASTRONOMIJA državno
11. 12. 2019 GEOGRAFIJA šolsko
15. 1. 2020 ANGLEŠČINA (9. R.) regijsko
20. 1. 2020 KEMIJA šolsko
31. 1. 2020 ANGLEŠČINA (7. R.) šolsko
1.2. 2020 Hitro in zanesljivo računanje državno
4. 2. 2020 ZGODOVINA regijsko
5. 2. 2020 FIZIKA šolsko
13. 2. 2020 GEOGRAFIJA regijsko
29. 2. 2020 ANGLEŠČINA (7. R.) državno
7. 3. 2020 SLOVENŠČINA državno
11. 3. 2020 VESELA ŠOLA šolsko
13. 3. 2020 FIZIKA regijsko
14. 3. 2020 ZGODOVINA državno
17. 3. 2020 ANGLEŠČINA (9. R.) državno
19. 3. 2020 MATEMATIKA šolsko
27. 3. 2020 FIZIKA področno
2. 4. 2020 SLOVENŠČINA – MEHURČKI šolsko
4. 4. 2020 KEMIJA državno
8. 4. 2020 VESELA ŠOLA državno
17. 4. 2020 GEOGRAFIJA državno
18. 4. 2020 MATEMATIKA državno
9. 5. 2020 FIZIKA državno
8. 5. 2020 LOGIČNA POŠAST šolsko
22. 5. 2020 LOGIČNA POŠAST državno