Tekmovanja

Tekmovanja v znanju v šol. l. 2020/2021.
Med šolskim letom učenci sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih, pevskih revijah in likovnih natečajih na krajevni, občinski in državni ravni.

Koledar tekmovanj 2020/21

V PRIPRAVI