PEDAGOŠKI DELAVCI

   
Ime in priimek
 Delo, ki ga opravlja
Elektronski naslov
Andreja Ocvirk ravnateljica andreja.ocvirk@ponikva.si
Lea Petek razredni pouk lea.petek@ponikva.si
Petra Špur razredni pouk petra.spur@ponikva.si
Irena Zevnik razredni pouk irena.zevnik@ponikva.si
Maruša Pečenko razredni pouk marusa.pecenko@ponikva.si
Urška Gorinšek razredni pouk, OPB urska.gorinsek@ponikva.si
Nevenka Vešligaj matematika nevenka.vesligaj@ponikva.si
Mateja Bevc geografija, zgodovina, OPB mateja.bevc@ponikva.si
Franja Prezelj slovenščina franja.prezelj@ponikva.si
Urška Podčedenšek angleščina, OPB urska.podcedensek@ponikva.si
Lea Gosar razredni pouk lea.gosar@ponikva.si
Helena Gornjak 2. učiteljica v 1. r, OPB helena.gornjak@ponikva.si
Ana Posavec naravoslovje, biologija, kemija ana.posavec@ponikva.si
Marko Golež glasbena umetnost, zbor marko.golez@ponikva.si
Irena Mlakar šolska svetovalka, soc. ped. irena.mlakar@ponikva.si
Katja Zatler angleščina, OPB katja.zatler@ponikva.si
Špela Kotnik likovna umetnost spela.kotnik@ponikva.si
Andrej Podgoršek šport, RAP andrej.podgorsek@ponikva.si
Renata Završnik pedagoginja, OPB renata.zavrsnik@ponikva.si
Rok Gradišnik šport, OPB, RAP rok.gradisnik@ponikva.si
Tomaž Kurež knjižnica, slovenščina tomaz.kurez@ponikva.si
Ema Zalokar razredni pouk, OPB ema.zalokar@ponikva.si
Monika Vivod OPB monika.vivod@ponikva.si
     

DOPOLNJUJEJO OBVEZO

   
Ksenja Aškerc specialna pedagoginja (iz OŠ Glazija) ksenja.askerc@ponikva.si
Marija Klančar nemščina (iz OŠ Dramlje) marija.klancar@ponikva.si
Roman Ocvirk fizika, tehnika in tehnologija (1.gim. Celje) roman.ocvirk@ponikva.si
Uroš Turnšek računalnikar (iz OŠ Slivnica pri Celju) uros.turnsek@ponikva.si
     

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI NA ŠOLI

Selma Cizerl tajništvo, računovodstvo selma.cizerl@ponikva.si
Amanda Javornik tajništvo, računovodstvo racunovodstvo@ponikva.si
Majda Benčina kuharica  
Karmen Kadenšek kuharica  
Marija Kolar kuhinjska pomočnica  
Maksimiljan Korošec hišnik  
Gabrijela Dobnik čistilka  
Janja Kajba čistilka  
Bernarda Bračko čistilka  
Irena Verdinek čistilka in kuhinjska pomočnica