Knjižnica

Učenci in delavci šole imamo na voljo 8008 enot knjižnega gradiva, 27 naslovov periodike in nekaj gradiv v e-obliki. Ta gradiva so namenjena podpori pouka in ustvarjalnemu preživljanju prostih ur učencev. Informacije lahko preko dveh računalnikov iščemo tudi na spletnih straneh, knjižnično gradivo pa preko sistema Cobiss tudi v drugih knjižnicah po Sloveniji. Učence usmerjamo v uporabo splošnih knjižnic. Redno skrbimo za letni prirast gradiv.
Knjižnica je odprta vsak dan. Urnik izposoje je objavljen na vratih knjižnice. Bibliopedagoške ure potekajo v čitalnici knjižnice, v učilnicah, pa tudi v računalniški učilnici.
Vsako leto z učenci 7. razreda sodelujemo v nacionalnih projektih Rastem s knjigo in Knjižni kviz, ki ju vodi knjižnica Šentjur. Projekta potekata od oktobra do marca. Zaključimo ga s kulturnim dnevom – ogledom kulturnih ustanov mesta Šentjur, z obdaritvijo z izbrano knjigo in z nagradnim žrebanjem.
V maju 2011 smo postali polnopravni člani sistema Cobiss. Vpis gradiv je zaključen. Uporabniki lahko do informacij o gradivih dostopajo preko spletne aplikacije Cobiss. Po pridobitvi gesla si ga lahko rezervirajo in podaljšajo čas izposoje. Knjižnico redno obiskujejo tudi zaposleni v šoli in vrtcu. Sodelujemo tudi z ostalimi knjižnicami v Sloveniji, in sicer v obliki medknjižnične izposoje za učitelje za potrebe pouka.
Permanentno skrbimo za aktualizacijo knjižničnega gradiva. Tako smo tudi preteklo šolsko leto s knjižnih polic izločili nekaj zastarelega in izrabljenega gradiva.

Knjižničarka:  Dragica Jazbinšek