Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in s tem poskusiti omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza …).

Evropska komisija je v ta namen EU državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v osnovnih šolah.
Naša šola tudi to leto sodeluje v projektu, saj želimo učencem čim večkrat ponuditi sadje in zelenjavo, ter jih tudi na ta način navajati na pomen sadja in zelenjave za zdravje.

Na voljo je spletna stran o shemi šolskega sadja.  Namenjena je obveščanju javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave.

Špela Kotnik in  Mitja Rozman