Več informacij o Nacionalnem preverjanju znanja si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja se nahaja na naslednji povezavi:  https://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/