Končno smo dočakali nekaj centimetrov snega, da smo ga lahko izkoristili za skupno zimsko igro.