dsc9331

Posnetek koncerta – I. del

Posnetek koncerta – II. del

Galerija

December je čas za mnoge dobre stvari. Je čas za prijazne misli, želje, besede in dobra dejanja.  Takšen dogodek je v sredo, prav na dan, ko goduje sveti Miklavž, privabil množico poslušalcev in nastopajočih v telovadnico OŠ Blaža Kocena na Ponikvi, ki se je spremenila v čisto pravo koncertno dvorano. Med njimi so bili tudi župan občine Šentjur, mag. Marko Diaci, ravnateljica vrtca Šentjur, ga. Elizabeta Jelen in predsednik sveta KS Ponikva, gospod Igor Dosedla z ženo.

Letošnje šolsko leto je posvečeno 10. obletnici izgradnje naše nove »MAVRIČNE ŠOLE,« kot so jo mnogi ljubkovalno poimenovali. V ta namen  šola pripravlja več prireditev, ki pa so se pričele že s prvim šolskim dnem. Tako je tudi dobrodelni koncert eden izmed njih. Na pobudo ravnateljice ge. Andreje Ocvirk in s pomočjo vseh sodelavcev na šoli je koncert  odlično uspel. Nastopili so : Otroški in mladinski pevski zbor naše šole, Vrtec Šentjur-enota Ponikva, MePZ Sonce, Vokalna skupina Nežice, Big Band Šentjur, Ansambel Gas, Ansambel Lunca, Urška Pevec Kastelic, Julija Lubej in Leon Firšt ter Ditka in Gorazd Čepin. Program so odlično povezovala navihana, ljubka  dekleta in fant ter učitelj Tomaž Kurež. Vsi nastopajoči, ki jih je bilo kar 150,  so se odrekli honorarju, denar od prodanih kart pa je namenjen Šolskemu skladu za različne potrebe in dejavnosti naših otrok.

Veliko lepih in vzpodbudnih besed sta v svojem nagovoru povedala tudi župan in ravnateljica vrtca. Zelo zanimiva je bila županova ugotovitev, da ravno na dan tega koncerta mineva 243 let (6.12.1774), odkar je cesarica Marija Terezija uzakonila obvezno šolstvo na našem ozemlju, za vse otroke od 6. do 12. leta starosti. Ravnateljica Andreja Ocvirk pa se je zahvalila vsem nastopajočim, vsem poslušalcem in celotnemu kolektivu šole, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi koncerta. Tako smo polni lepih vtisov vstopili v adventni čas, čas pričakovanj in veselega decembra. Odločimo se za dobro, saj vsako majhno dobro delo prekosi velike besede!

Irena Zevnik