V šolskem letu 2023/2024 smo se vključili v triletni projekt Inovativna pedagogika 5.0, ki odraža nujnost prilagajanja izobraževalnega sistema družbenim spremembam in zahtevam sodobnega, povezanega sveta, znanega kot Družba 5.0. Prepoznavamo, da zgolj klasični pristopi in vzorci izobraževanja niso več dovolj, saj se svet neprestano spreminja. Namen projekta je celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva ter informatike učiteljev in učencev, pri čemer se bomo posluževali medpredmetnega povezovanja in projektnega dela.

V sodelovanju s štiridesetimi izbranimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi bomo izmenjevali primere dobrih praks in s tem širili spekter znanj. Želimo, da v današnji digitalni dobi učenci razvijejo digitalno pismenost in pridobijo znanja, ki jim bodo služila v nadaljnjem izobraževanju in življenju.

Več o projektu lahko preberete TUKAJ.