SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

 

S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju).

SLOfit predstavlja

  • dostop do ŠVK rezultatov in povratnih informacij prek aplikacije Moj SLOfit, kjer je dodatno prikazana zdravstvena ogroženost glede na rezultate meritev
  • zbiranje dodatnih podatkov, ki lahko pojasnijo telesni in gibalni razvoj posameznika (npr. gibalne navade najstnikov) ter povratna informacija o tem
  • trajno hranjenje SLOfit podatkov prek aplikacije
  • možnost deljenja vpogleda v svoje SLOfit podatke.

 

Več o SLOfit: http://www.slofit.org/