Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Andreja Ocvirk

Vzgojno – izobraževalno delo od 9. 11. 2020 dalje

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Učenci od 6. do 9. razreda so ta način dela že imeli pred počitnicami. Sedaj bodo tudi učitelji, ki poučujejo učence od 1. do 5. razreda stopili v stik z učenci, oziroma njihovimi starši. Z delom na daljavo pričnemo v ponedeljek, 9.11.2020.

Včeraj zvečer smo prejeli tudi okrožnico, s katero nas obveščajo, da se bo na nivoju občin organizirala preskrba prehrane (kosil) za učence, ki imajo subvencionirano prehrano (kosilo zastonj). Moram vas opozoriti, da bo v naši občini za to določena ena od šol v Šentjurju, kar pomeni, da kosilo prevzamete v Šentjurju. Zaenkrat je to OŠ Hruševec (oz. Vrtec Hruševec). Če to pomoč potrebujete, se morate nujno PRIJAVITI in sicer na elektronski naslov info@ponikva.si ali telefonsko, v tajništvu šole: 059 696 240. Prijavite se do petka, 6.11.2020, do 14.00. ure. Podatke bomo posredovali naprej in vas obvestili o morebitnem prevzemu kosil.

V primeru, da bo šolanje na daljavo potekalo dlje časa, se lahko na topli obrok še naročite naknadno in sicer do četrtka (do 15.00) v tekočem tednu, za prejemanje kosil v naslednjem tednu. Velja za vse, ki imate subvencionirano kosilo. Če bodo kakšne spremembe, vas bomo sproti obveščali.

V pozivu je opredeljen tudi naslednji kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:
Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Ostanimo skupaj, čeprav smo na daljavo. Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam.

Andreja Ocvirk

Podaljšanje počitnic do 8.11.2020

Spoštovani starši!

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepa:
»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja
SKLEP o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21

O šolanju od 9.11.2020 dalje vas bomo še obvestili. Pazite nase, ostanite zdravi in na čimprejšnje snidenje :).

Andreja Ocvirk

Izvajanje pouka naslednji teden (od 19.10. – 23.10.2020)

Spoštovani učenci, učitelji in starši!

Pravkar smo prejeli okrožnico MIZŠ, da se v naslednjem tednu uvajajo spremembe, čeprav sem upala, da bomo zdržali do zasluženih jesenskih počitnic. Zaradi trenutnih razmer bodo učenci od 6. do 9. r. pričeli s poukom na daljavo (zaenkrat od 19.10. – 23.10.2020). Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk še vedno v šoli.
Z učenci in vami bomo komunicirali po enotnem komunikacijskem kanalu. Uporabljali bomo: Googlove učilnice (vanje vstopajo s šolskimi maili: ime.priimek@ponikva.si) in video sistem Google Meet. Za komunikacijo uporabljamo seveda tudi eAsistenta. Teh pripomočkov so učenci vajeni in kanali so vzpostavljeni. Imamo še 2 dni, da se v miru pogovorimo, dodatno pripravimo in uskladimo, če je še kaj potrebnega.

Pazite nase in druge. Ohranite pozitiven pristop, dobro voljo in vzpodbujajte učence k sodelovanju in delu, ki bo prilagojeno razmeram. Zmogli smo spomladi in potrudili se bomo tudi tokrat. Verjamem, da nam bo uspelo.

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam.
Andreja Ocvirk

Spletno izobraževanje za starše – safe.si

https://safe.si/novice/vzgoja-za-internet-izobrazevalni-spletni-seminar-o-varni-in-odgovorni-rabi-interneta-za

Spoštovani!

Ker bo letos težko organizirati skupno izobraževanje oz. predavanje za starše vam posredujem vabilo na zanimiv spletni seminar za starše učencev od 1. do 6.r., na temo varne in odgovorne uporabe interneta. Dr. Benjamin Lesjak, ki izvaja predavanje s sodelavko, je že obiskal našo šolo in izvajal delavnice za otroke.

Če le utegnete: 20. 10. 2020 ob 18.00. Vljudno vabljeni!

Andreja Ocvirk, ravnateljica

Podaljšano bivanje – obrazec po dnevih

Ko se zaključijo prijave na dejavnosti in se urnik vsaj malo ustali, ponovno pripravimo prijavo na podaljšano bivanje po posameznih dnevih. Tudi letos je aktiv podaljšanega bivanja pripravil OBRAZEC, ki ga vrnite razredničarkam do četrtka, 17.9.2020. Učenci ga dobijo tudi v šoli.

Glede na nekatere predloge smo dodali uro odhoda ob 14.30. Tako sedaj označite po dnevih ob kateri uri pridete po otroka: 12.30, 13.00, 14.00, 14.30 in 15.00 dalje.

Hvala in lep pozdrav.

Prevzem otrok – podaljšano bivanje

Spoštovani!

Ker vam nisem mogla osebno na skupnem roditeljskem sestanku predstaviti spremembe, ki jo načrtujemo pri prevzemu otrok, vam zaradi nejasnosti in nepotrebnih skrbi pišem tukaj.

O tej spremembi smo razmišljali že v času vključitve v poskus RAP (razširjen program – spremembe podaljšanega bivanja). Vsi skupaj smo ugotavljali, da je nenehno odhajanje otrok vsakih 5 minut moteče in onemogoča izvajanje organiziranih dejavnosti in vsebin.

Ker je sedaj zaradi ukrepov še nastal problem obveščanja o prihodu staršev smo se odločili, da poskusimo ta način. Potrebno bo nekaj prilagajanja, a prepričana sem, da to ne bi smel biti večji problem, saj že sedaj veste kdaj okvirno prihajate po otroke. Ko se bo urnik ustalil, boste kot vsako leto prejeli še dodatne prijavnice na podaljšano bivanje, kjer označite ure odhodov po dnevih. Če se bodo zgodile izredne situacije, ki so življenjske, jih bomo razumeli in se pogovarjali. Razmišljali smo tudi o zimskem času, ko bo obveščanje preko učilnice, ki ima igrala proti ploščadi, onemogočeno.

Po otroke bi prihajali ob naslednjih urah:
12.30 – za otroke, ki končajo pouk ob 12.00 in so samo na kosilu in za tiste, ki odidejo na avtobus smer Dolga Gora

13.00 – za učence, ki imajo kosilo ali dejavnosti do 13.00 in za učence, ki odidejo na avtobus smer Srževica/Okrog

14.00 – za učence, ki imajo dejavnosti do 14.00 (različne interesne dejavnosti in Rap) in za učence ki odidejo na avtobus smer Dolga Gora

15.00 – 16.00 kadarkoli (ker ostane manjše število otrok)

Če se bo pokazalo, da nastane gneča ob določenih urah, bomo dodali vmesne termine.

S tem želimo tudi vam omogočiti, da na otroke ne čakate predolgo, ko jih iščemo po skupinah. V določenem obdobju so zaradi delitev deljeni v 5 učilnic. Prav tako imate tudi starši službene obveznosti in veste natančno ob katerih urah lahko pridete in se to verjetno ne spreminja dnevno. Mnoge šole imajo na vratih javne delavce, ki otrok ne poznajo, ali pa je čakanje pred šolo dolgotrajno. Preverili smo mnogo variant in ta je smiselna iz več vidikov. Vem, da se boste trudili razumeti in prilagoditi.

Vsak začetek šolskega leta je naporen, letošnji pa je zaradi mnogih prilagajanj in dodatnih sprememb morda še bolj. Lepo vas pozdravljam in želim mirne dni.

Andreja Ocvirk