RaP – Opisi dejavnosti-2022-23

Objavljamo opise dejavnosti, ki jih bomo izvajali v okviru razširjenega programa. 

 

Naša šola je že drugo leto vključena v poskus MIZŠ, ki prenavlja razširjen program. Več o tem vam bomo povedali na roditeljskem sestanku. 

Pripravili smo mnoge zanimive dejavnosti, ki bodo popestrile dogajanje na šoli in razvijale spretnosti in sposobnosti naših učencev. 

V šoli so prejeli prijavnice, ki so različne za vsak oddelek posebej. Le-te naj učenci vrnejo razrednikom do torka, 13.9.2022. 

Vodja poskusa je učiteljica Ana Posavec, ki je učencem na voljo za dodatna pojasnila.

Dejavnosti izvajajo izključno učitelji naše šole.

 

Andreja Ocvirk