Spoštovani starši!

Učenci bodočih 4. 5. in 6. razreda lahko izberejo dodatno NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET in sicer v obsegu 2 ur tedensko. Vsi predmeti razen nemščine se izvajajo po 1 uro na teden. Ti predmeti NISO obvezni, lahko pa jih učenci izberejo.

Danes pričenjamo izbor (saj lahko ponudimo 3 skupine). Izvajali bomo predmete, za katere bodo učenci izrazili največ zanimanja. 

Ker je naša šola v poskusu RAP (prenove razširjenega programa), bomo želje, ki jih ne bomo mogli upoštevati pri neobveznih izbirnih predmetih, upoštevali pri pripravi drugih dejavnosti v okviru RAP-a.

Celoten izbor bo potekal PREKO eASISTENTA. Če bi imeli težave, lahko učenci v šoli dobijo tudi klasično (papirnato prijavnico). Prijave bodo odprte od danes, 30.5.2022, do ponedeljka, 6.6.2022.

Izbirajo lahko med: nemščina (2 uri tedensko), šport, umetnost, računalništvo in tehnika.  Več lahko preberete v opisu posameznih predmetov:

Neobvezni izbirni predmeti 2.triada 2022-23 opisi in prijava

Lep pozdrav,

Andreja Ocvirk