Čestitke devetošolcu GAŠPERJU OTOREPCU, ki je na državnem tekmovanju v znanju geografije osvojil zlato priznanje.

Tekmovanje s področja geografije je  dvostopenjsko in ga organizira Zavod RS za šolstvo. Na državnem tekmovanju, ki je potekalo v soboto, 2. 4. 2022, je Gašper pokazal veliko znanja o gorah, ki so bile tema dela tekmovanja. Prav tako se je izkazal kot učenec, ki ima odlično razvite veščine orientacije na zemljevidu, branja tabelaričnih, grafičnih in slikovnih ponazoritev, opazovanja in sklepanja, ter kot učenec z zelo širokim znanjem s področja obče geografije.

ČESTITKE GAŠPER! Želim ti še veliko uspehov  na tekmovanjih tudi v prihodnje.

Mentorica geografskega tekmovanja:

Mateja Bevc