Tudi letos je potekal sprejem devetošolcev s podelitvijo nagrad najuspešnejšim učencem pri županu, mag. Marku Diaciju.

Izbor učencev za sprejem pri županu poteka po kriterijih, ki vključujejo učni uspeh, dosežke na nacionalnih preizkusih znanja, osvojena priznanja iz znanj, sodelovanje na prireditvah, pomoč sošolcem in odnos do šolskega dela. Predlog razrednika oz. razredničarke o izbranih kandidatih potrdi oddelčni učiteljski zbor.

Iz naše šole so se ob koncu šolskega leta 2021/2022  sprejema udeležili Alja Dobnik, Tosja Turk, Ula Zabukošek, Gašper Otorepec in Lana Dečman.

Vsem udeležencem še enkrat iskreno čestitam in jim želim veliko uspeha pri nadaljnjem izobraževanju.

Razredničarka: Mateja Bevc