Uporaba naprav z zasloni, kot so mobilni telefoni, tablice, računalniki in televizorji, imajo vpliv na razvoj otrok. Ta vpliv je še posebej izrazit v najzgodnejši starosti, ko se možgani najbolj intenzivno razvijajo in se postavljajo temelji njihovega delovanja na intelektualnem in psihosocialnem področju. Posledice prezgodnje in pretirane uporabe naprav z zasloni so dokazano slabši rezultati na razvojnih testih in več težav kasneje, v šolskem obdobju.

Uporaba zaslonov je danes sestavni del življenja odraslih, pa tudi mladostnikov. Če ne želimo, da imajo otroci zaradi prekomerne uporabe zaslonov težave v razvoju, je treba uporabo naprav z zasloni uvajati premišljeno, na pravi način in s pravimi časovnimi omejitvami. Pri tem je pomembno upoštevati, da so odrasli zgled, ki jih, predvsem najmanjši otroci, posnemajo.

Branje in prosta igra, raziskovanje okolja je ključno za zdrav razvoj. Otrok preko zaslona pridobiva bistveno manj veščin kot pri igri in v živi interakciji z drugimi. Še posebej to velja za dojenčke in malčke. Pozornost, ki jo namenimo telefonu namesto otroku, je izgubljena priložnost za stik z otrokom. Pazimo na lastno uporabo zaslonov v bližini otrok, še posebej ko so ti v obdobju dojenčka in malčka, pa tudi kasneje. Uporaba pametnih naprav med dojenjem, stalno preverjanje obvestil, brskanje po družabnih omrežjih in javljanje na nenujne telefonske klice v prisotnosti otrok ima negativen vpliv na otroka in med drugim, vodi v razvoj slabih navad uporabe zaslonov. Naprave z zasloni tudi niso primerne za tolaženje in preusmerjanje pozornosti otroka v stiski, za preganjanje dolgčasa, za animacijo pri hranjenju ali za nagrajevanje oz. kaznovanje.

Priporočila slovenskih pediatrov o priporočenem času uporabe zaslonov po starosti otrok

Primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo Slovenski pediatri so skupaj s Safe.si, Logout in drugimi strokovnjaki pripravili priporočila za uporabo zaslonov pri otrocih. Do drugega leta starosti naj otrok sploh ne bo izpostavljen zaslonom. Od 2. do 5. leta naj bo časovna omejitev manj kot ena ura na dan, naraščajoče sorazmerno s starostjo in le ob prisotnosti staršev (okvirno pri triletnem otroku 20 minut dnevno ali pri štiriletnem otroku 30 minut dnevno). Od 6. do 9. leta naj otrok pred zasloni ne preživi več kot eno uro na dan, nato do 12. leta največ uro in poldo 18. leta pa naj bo ta časovna omejitev največ dve uri na dan. Pomembno je, da so vsebine starosti primerne in kakovostne. Prav tako je priporočljivo, da otrok in nato mladostnik do 18. leta naj ne bo lastnik pametne naprave.

Prelgednica priporočenih časov uporabe naprav z zasloni za otroke po starostih.

Uravnotežena raba naprav – skrb za zdravje in dobro počutje

Pri uporabi naprav z zasloni je pomembno, da skrbimo za zdravje in dobro počutje. Otroci pri tem potrebujejo usmerjanje staršev, da si privzgojijo dobre prakse.

 • Preprečimo kratkovidnost in utrujenost oči (pravilo 20-20-2). Otrok naj vsakih 20 minut pogleda stran od zaslona in 20 sekund gleda (vsaj 20 metrov) v daljavo. Vsaj 2 uri na dan naj se giba zunaj na dnevni svetlobi.
 • Vsak otrok ali mladostnik potrebuje dovolj spanja in gibanja. Skupaj z otrokom poiščimo oblike preživljanja prostega časa brez zaslonov. Čas za zaslonom uravnotežimo z igro ali telesno dejavnostjo, po možnosti na prostem.
 • Otroku pomagajmo zaslon ugasniti, ko doseže dnevno omejitev. Pri tem bodimo odločni in mirni.
 • V digitalni svet skupaj z otrokom vstopimo premišljeno. Izberimo otrokovi starosti primerne vsebine, programe, igre in pri tem upoštevajmo PEGI oznake oz. ustreznost vsebin za otrokovo starost. Ustreznost vsebin glede na otrokovo starost je mogoče preverite na različnih spletnih mestih: Safe.si, Logout.si itd.
 • Če ima otrok ali mladostnik težave pri komunikaciji, težave s pozornostjo, težave v šoli, motnje razpoloženja, je debelejši ipd., pomislimo, ali je morda to povezano s čezmerno izpostavljenostjo zaslonom, in se glede tega posvetujmo s strokovnjakom.
 • Upoštevajmo pravice otrok in mladostnikov do zasebnosti in jih po nepotrebnem ne izpostavljajmo na internetu (npr. objavljanje otrokovih fotografij na družabnih omrežjih).

Družinski načrt rabe zaslonov

Družinski načrt uporabe zaslonov je lahko dober pripomoček pri vzgoji. Pomembno je, da velja za vse družinske člane, ne le za otroke. Družinski načrt rabe zaslonov naj vsebuje naslednja pravila.

 • Obroki so čas brez zaslonov.
 • Določena je ura v dnevu, ko vsi družinski člani zaslone ugasnejo. Dve uri pred spanjem se zaslonov ne uporablja.
 • Televizija ni vklopljena za ozadje, tudi računalniki se po uporabi ugasnejo.
 • Otroci naj zaslone za prostočasne dejavnosti uporabljajo v skupnem prostoru.
 • Noč je namenjena spanju. Pred spanjem in ponoči naj otrok ali mladostnik nima zaslonov v svoji sobi.
 • Določite mesto, kjer vsi družinski zasloni ostanejo čez noč.
 • Večkrat organizirajte dan brez zaslonov.

 

Vir: safe.si