Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopki izbire posameznih izbirnih predmetov.

V drugi triadi (4. 5. in 6.r.) lahko učenci izberejo NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (največ 2 uri tedensko). Prijavnice bodo učenci prejeli v šoli in jih vrnejo razredničarkam. Rok za oddajo je sreda, 22.5.2019.
Več informacij boste starši 3. in 4.r. prejeli na roditeljskem sestanku v četrtek, 16.4.2019.

Učenci tretje triade (7. 8. in 9.r.)  morajo izbrati 2 uri OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV na teden. Lahko tudi 3 ure. Če obiskujejo glasbeno šolo, so lahko obiskovanja teh predmetov oproščeni. Starši morate izpolniti vlogo in jo oddati v tajništvo. Več v publikaciji o izbirnih predmetih 2019/20, ki jo prilagamo spodaj.
Elektronski izbirni postepek bomo v eAsistentu odprli 15.5.2019, rok za oddajo je sreda, 22.5.2019. Če kdo potrebuje tiskano prijavnico, naj poišče učitelja A. Podgorška.

Neobvezni izbirni predmeti 2.triada 2019-20 in prijavnica

IZBIRNI PREDMETI 2019-20 – končna

O izboru posameznih predmetov, ki jih bomo izvajali v prihodnjem šolskem letu, vas bomo obvestili. Še enkrat boste prejeli izpis o izbranih predmetih za vašega otroka, ki ga boste podpisali in vrnili v šolo.

Lep pozdrav.

Andreja Ocvirk, ravnateljica