V prihodnjem šolskem letu 2020/21 bomo glede na vaše prijave lahko izvajali naslednje izbirne predmete:

Obvezni izbirni predmeti  v bodočih 7. 8. in 9. razredu:
Izbirni predmeti v šol. letu 2020-21 – obvezni

Neobvezni izbirni predmeti v bodočih 4. 5. in 6. razredu:
Izbirni predmeti v 4. r., 5.r in 6. r. 2020-21

Če je otrok izbral predmet, ki se ne bo izvajal, je bil dodeljen k naslednjemu, ki ga je izbral (7.8. in 9. r).
Učenci, ki so izbrali neobvezni izbirni predmet (bodoči 4. 5. 6. r.), ki se ne izvaja, lahko izberejo drugega. O izboru za vsakega posameznega učenca vas pred začetkom novega šolskega leta še enkrat obvestimo.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.
Andreja Ocvirk