Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopki izbire posameznih izbirnih predmetov.

V drugi triadi (4. 5. in 6.r.) lahko učenci izberejo NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (največ 2 uri tedensko). Prijavnice ste že prejeli na roditeljskih sestankih in jih učenci vrnejo razredničarkam. Rok za oddajo je torek, 15.5.2018.

Učenci tretje triade (7. 8. in 9.r.)  morajo izbrati 2 uri OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV na teden. Lahko tudi 3 ure. Če obiskujejo glasbeno šolo, so lahko obiskovanja teh predmetov oproščeni. Starši morate izpolniti vlogo in jo oddati v tajništvo. Več v publikaciji o izbirnih predmetih 2018/19, ki jo prilagamo spodaj.
Elektronski izbirni postepek bomo v eAsistentu odprli danes, 15.5.2018, rok za oddajo je torek, 22.5.2018. Če kdo potrebuje tiskano prijavnico, naj poišče učitelja A. Podgorška.

Neobvezni izbirni predmeti 2.triada 2018-19.doc

IZBIRNI PREDMETI 3. triada 2018-19.doc

O izboru posameznih predmetov, ki jih bomo izvajali v prihodnjem šolskem letu, vas bomo obvestili.

Lep pozdrav.

Andreja Ocvirk, ravnateljica