Spoštovani!

Danes so učenci prejeli zloženke in prijavnice  za RaP, za šolsko leto 2019/20.
Naša šola je tudi v šolskem letu 2019/20 vključena v poskus MIZŠ “Uvajanje in preizkušanje koncepta razširejenega programa v osnovni šoli”. Pri nas preizkušamo vsebinski sklop Gibanje in zdravje za dobro fizično in psihično počutje otrok. Za prihodnje leto smo dodali kar nekaj dodatnih dejavnosti, ki jih prepletamo s podaljšaim bivanjem.
Več lahko preberete v zloženki, ki so jo učenci dobili v šoli. Otroci lahko izberejo več dejavnosti.
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico vrnete razrednikom do petka, 21.6.2019.

Lep zaključek šolskega leta vam želim!

Andreja Ocvirk