Začetek pouka za VSE učence

V ponedeljek, 22.2.2021 se pričenja pouk v živo za vse učence od 1. do 9.razreda, kar nas zelo veseli. Vse prosimo za dosledno upoštevanje že znanih ukrepov, da bomo v šoli tudi OSTALI.

Organizacija za prvo triado (1. do 3. r.) ostane nespremenjena.

Za učence 4. in 5. razreda zagotavljamo podaljšano bivanje SAMO do 14.00. ure. Hvala za razumevanje. Starše smo obvestili s posebnim dopisom.

Vse učence prosimo, da šolo zapustijo takoj po pouku oz. odhodnu na avtobus, zaradi upoštevanja ukrepov. Izbirne predmete in interesne dejavnosti bomo izvajali v prilagojenih razmerah (na daljavo, kombinirano, v živo po oddelkih, ali z maskami).

Učenci se zadržujejo izključno v matičnih učilnicah, ki jih že poznajo. Spremembe so pri 4. r. – GUM, 5. r. – TIT in 9.r. – TJA.

Prehrano organiziramo v celoti. Prijave so ostale tako kot so bile pred zaprtjem šole. Če želite spremembo (prijavo ali odjavo), morate sami kontaktirati tajništvo. Malica je v učilnicah, kosilo v jedilnici, po pripravljenem razporedu.

Avtobusni prevozi potekajo po urniku. Na busu je lahko polovična zasedenost, zato še vedno apeliramo na vse starše, da če le lahko, otroke SAMI pripeljete v šolo. S tem se izognemo dodatnim možnostim okužbe.

Z razumevanjem bomo sprejeli učence, ki so bili precej časa na daljavo in se pogovorili o nadaljnih dejavnostih, preverjanju in ocenjevanju in morebitnih težavah pri prehodu nazaj.

Upam, da ste zimske počitnice lepo preživeli in da se vsi zdravi ponovno srečamo v naši šoli!

Andreja Ocvirk, ravnateljica

Možički – leto Josipa Ipavca

Vlada RS je leto 2021 razglasila za leto Josipa Ipavca. Ob stoletnici smrti zdravnika in skladatelja Josipa Ipavca bo v občini Šentjur potekalo veliko dogodkov in projektov. Na naši šoli smo se pridružili šolam občine Šentjur pri izdelavi lutke iz Ipavčevega baleta Možiček. K izdelavi je pristopilo sedem učencev osmega in devetega razreda. Liza Kaisersberger, Larisa Špur, Gašper Otorepec, Ula Zabukovšek, Neža Potočnik, Lana Dečman in Patricija Arzenak so ustvarili prave umetnine, ki že krasijo našo osnovno šolo in okna Ipavčeve hiše v Šentjurju.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Dragi učenci, učitelji in naključni gledalci!


Današnji dan naj zaznamuje tudi kultura v širšem smislu.

Ne pustite, da vas prevzame malodušje. 

Vzemite si čas drug za drugega. Izrecite si kaj lepega.

Vzemite v roke kakšno knjigo, ki vas bo popeljala v širni čarobni svet …

In najpomembneje: OHRANITE ISKRICE V OČEH!

Vse najlepše ob slovenskem kulturnem prazniku!

Sprostite se in si oglejte virtualno predstavo, ki so jo pripravili učenci in učenke naše šole:

Učitelja: Franja Prezelj in Tomaž Kurež

Vpis v prvi razred

Na OŠ Blaža Kocena Ponikva bo vpis novincev potekal od 9. do 12. februarja 2021.
Starši so bili o datumu in uri vpisa (za svojega otroka) obveščeni pisno. Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki na tel.: 040 834 338 (Irena Mlakar).