Arhivi Kategorije: Novice in obvestila

Vpis v prvi razred

Na OŠ Blaža Kocena Ponikva bo vpis novincev potekal od 9. do 12. februarja 2021.
Starši so bili o datumu in uri vpisa (za svojega otroka) obveščeni pisno. Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki na tel.: 040 834 338 (Irena Mlakar).

Pouk od 1. 2.2021 dalje

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 1.2.2021 je pouka ZA VSE UČENCE (od 1. do 9. r.) NA DALJAVO.

To velja tudi za prvo triado, saj je ponedeljek namenjen testiranju zaposlenih.

Od torka, 2.2.2021 do petka, 5.2.2021 poteka za učence od 1. do 3. razreda pouk v šoli (v živo), saj spada Savinjska regija med rdeče regije.

Žal smo vsi izpostavljeni nenehnim spremembam in se trudimo čim bolje prilagajati.

Upam, da najmajši učenci ostanejo v šoli in da se jim kmalu pridružijo tudi ostali.

Lep pozdrav.

Andreja Ocvirk

Prvi šolski dan za učence prve triade, 26.1.2021

Z velikim veseljem vam sporočam, da so PRAV VSI naši učenci prve triade zdravi in so bili prisotni pri pouku (71).

Tudi med zaposlenimi trenutno nimamo obolelih za Covid in so prisotni vsi, ki so bili predvideni za delo in pred tem opravili testiranje.

Želimo si, da bi se vračanje učencev nadaljevalo in da bi bila vrnitev trajna. Zato še enkrat pozivam prav vse (učence, starše in zaposlene) k strpnosti in dobremu sodelovanju.

Hvala vsem, ki striktno upoštevate navodila in skrbite za higienska priporočila. Ostanimo zdravi!

Lep teden in srečno!

Andreja Ocvirk